3 listopada, 2021

Czy AI zastąpi brokerów i agentów ubezpieczeniowych? Artykuł Partnerów Kancelarii w Gazecie Ubezpieczeniowej.

 Podczas ostatniego, XXIII Kongresu Brokerów, na spotkaniu dotyczącym zastosowania sztucznej inteligencji w praktyce brokerskiej padło niezwykle ważne pytanie: czy sztuczna inteligencja może w przyszłości zastąpić brokerów […]
12 października, 2021

Partner Kancelarii dr Kamil Szpyt dołączył do składu Redakcji European Journal of Privacy Law & Technologies

Partner Kancelarii dr Kamil Szpyt dołączył do składu Redakcji European Journal of Privacy Law & Technologies [http://www.ejplt.tatodpr.eu/ ] czasopisma naukowego, skupiającego się na zagadnieniach prawa nowych […]
21 września, 2021

„Sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach według EIOPA” – artykuł Partnerów Kancelarii mecenasa Kamila Szpyta i mecenasa Grzegorza Dybały w Gazecie Ubezpieczeniowej.

W numerze 38/2021 Gazety Ubezpieczeniowej ukazał się kolejny artykuł Partnerów Kancelarii mecenasa Kamila Szpyta i mecenasa Grzegorza Dybały omawiający raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych […]