Nasz zespół

Dr Grzegorz Dybała

RADCA PRAWNY

 


CZŁONEK OIRP WARSZAWA

 • Spory sądowe
 • Insurtech i Fintech
 • Prawo korporacyjne

EDUKACJA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister prawa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – doktor nauk prawnych
 • Uniwersytet Karla Ruprechta Heidelberg – stypendysta KAAD
1Więcej

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa spółek handlowych.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym działających na rynkach finansowych, takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje pożyczkowe, zarówno jako in house lawyer, jak i jako doradca zewnętrzny.

Ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa spółek handlowych, procesów odszkodowawczych. Konsultuje ogólne warunki umów, wzory podstawowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia danej działalności gospodarczej, umowy z pracownikami i kontrahentami.

Doradza w sprawach z obszaru regulacji konsumenckich, w tym niedozwolonych klauzul umownych oraz innych kwestii związanych z umowami konsumenckimi.

Aktywnie reprezentuje Klientów w procesach sądowych na terenie całej Polski, w szczególności w sporach odszkodowawczych oraz w sporach pracowniczych ze specjalnym uwzględnieniem spraw o wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych.

Autor publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa spółek handlowych. Świadczy pomoc prawną w języku niemieckim.

Redaktor oraz współautor Komentarza do Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wydanego nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer (2022).

Paweł Janusz

RADCA PRAWNY

 


CZŁONEK OIRP WARSZAWA

 • Prawo telekomunikacyjne
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym
 • Ochrona konkurencji i konsumentów

EDUKACJA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister prawa
 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk - Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji
1Więcej

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorców oraz korporacji międzynarodowych.
Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów.

Od wielu lat doradza jako in house lawyer jednemu z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce.

Ekspert w zakresie postępowań przed organami regulacyjnymi w szczególności UOKiK i UKE.

Reprezentował swoich Klientów w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w największych sprawach z zakresu ochrony konkurencji i prawa telekomunikacyjnego.

Prowadził sprawy sądowe o znacznej wartości reprezentując miasto stołeczne Warszawę oraz Skarb Państwa.

Martyna Smołuch

RADCA PRAWNY

 


CZŁONEK OIRP WARSZAWA

 • Prawo lotnicze
 • Ubezpieczenia i postępowania odszkodowawcze

EDUKACJA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister prawa
 • Uczelnia Łazarskiego - studia podyplomowe prawo lotnicze
1Więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w cenionych warszawskich Kancelariach prawnych.
Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa lotniczego i windykacji roszczeń.

Doradza firmom z branży ubezpieczeniowej i logistycznej.

Wspiera przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących pozyskiwania funduszy w ramach państwowych środków pomocowych.

Od wielu lat reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i w postępowaniach administracyjnych w całej Polsce. Świadczy pomoc prawną w języku angielskim.

Wojciech Bogusławski

RADCA PRAWNY

 


CZŁONEK OIRP WARSZAWA

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Restrukturyzacja i upadłości
 • Obrót i zarządzanie wierzytelnościami

EDUKACJA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister prawa
1Więcej

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w cenionych kancelariach i międzynarodowych instytucjach finansowych.
Doradza przedsiębiorcom w zakresie transakcji i finansowania projektów, obsługi korporacyjnej, prawa gospodarczego oraz restrukturyzacji i upadłości.

Ekspert w dziedzinie obrotu wierzytelnościami, windykacji i egzekucji należności oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (compliance).

Reprezentuje instytucje finansowe i klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i w postępowaniach karnych gospodarczych. Świadczy pomoc prawną w języku angielskim.

Marzena Zygo

RADCA PRAWNY

 


CZŁONEK OIRP LUBLIN

 • Prawo rolne
 • Prawo medyczne
 • Ubezpieczenia i postepowania odszkodowawcze

EDUKACJA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister prawa
1Więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w lubelskich kancelariach prawnych.
Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie medycznym oraz prawie rolnym.

Prowadzi kompleksowe doradztwo dla placówek medycznych (NZOZ) oraz indywidualnych praktyk lekarskich, którym oferuje bieżąca obsługę prawną oraz doradztwo w negocjowaniu i realizacji kontraktów z NFZ.

Wspiera rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa rolne w sporach dotyczących odszkodowań (m.in. za szkody w uprawach, sadownicze, wypadki w rolnictwie), roszczeń z umów (m.in. dzierżawy, kontraktacji, dostawy) oraz w sporach dotyczących nieruchomości.

Reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i w postępowaniach administracyjnych. Świadczy pomoc prawną w języku angielskim.

Współautor Komentarza do Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wydanego nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer (2022).

Sylwia Matiaszewska

APLIKANT RADCOWSKI

 


CZŁONEK OIRP WARSZAWA

 • Spory sądowe
 • Ubezpieczenia i postepowania odszkodowawcze

EDUKACJA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magister prawa

Aleksandra Glinka

APLIKANT RADCOWSKI

 


Członek OIRP Toruń

 • Obsługa korporacyjna
 • Postępowania sądowe i egzekucyjne

EDUKACJA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jakub Hamidi

APLIKANT RADCOWSKI

 


Członek OIRP Warszawa

 • Spory sądowe
 • Ubezpieczenia i postepowania odszkodowawcze

EDUKACJA

 •  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) – magister prawa

Weronika Sokołowska

OFFICE MANAGER

 


 

EDUKACJA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magister administracji

Magdalena Krzeszlak

ASYSTENT