Dr Kamil Szpyt prelegentem na SOLAIRConference w Pradze
13 września, 2021
Partner Kancelarii dr Kamil Szpyt dołączył do składu Redakcji European Journal of Privacy Law & Technologies
12 października, 2021