spory sądowe
Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych stanowi jeden z podstawowych obszarów naszej działalności. Aktywnie uczestniczymy w kilku tysiącach sporów sądowych rocznie. Już na wstępnym etapie analizujemy powierzoną nam sprawę, identyfikując jej mocne i słabe strony oraz określamy najefektywniejsze metody osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów z sektora ubezpieczeń i finansów, zapewniając reprezentację prawną przed sądami powszechnymi w całej Polsce, w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
 
Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu opracowujemy przemyślaną strategię procesową, uwzględniającą cele Klienta, potencjalne koszty oraz oczekiwane efekty postępowania. Wykorzystujemy najnowsze technologie wspomagające prowadzenie sporów sądowych, aby zmniejszyć koszty dla Klienta i zwiększyć efektywność działań.
 
Zawsze dążymy do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu, wykorzystując skuteczne strategie negocjacyjne oraz procesowe.

Co oferujemy naszym Klientom:

  • przygotowujemy dla naszych Klientów korporacyjnych kompleksowe procedury i strategie organizacji obsługi procesowej sporów sądowych,
  • sporządzamy analizy i opinie dotyczące zasadności żądań Klienta bądź strony przeciwnej, obejmujące szanse skutecznego dochodzenia ich na drodze sądowej,
  • opracowujemy strategie procesowe zorientowane na skuteczność, na bieżąco oceniamy szanse i ryzyka związane z postępowaniem sądowym,
  • sporządzamy pozwy, odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne,
  • reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów odszkodowawczych i ubezpieczeniowych,
  • reprezentujemy członków zarządów w postępowaniach odszkodowawczych z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek,
  • reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • poza postępowaniami sądowymi aktywnie prowadzimy w imieniu Klientów negocjacje oraz wspieramy w postępowaniach ugodowych i mediacyjnych.


Oferujemy profesjonalne i skuteczne wsparcie w sporach sądowych bazujące na wieloletnim doświadczeniu naszych prawników. Jesteśmy świadomi, że spory są nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić interesy naszych Klientów na każdym etapie procesu.