prawo rolne

Codzienna praktyka Kancelarii to między innymi wsparcie prawne dla podmiotów działających w branży rolnej i spożywczej: rolników, hodowców, przetwórców, producentów rolnych oraz związków producentów rolnych.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w tematyce prawa rolnego pozwoliło nam poznać specyfikę działalności naszych Klientów: doskonale znamy zarówno kwestie prawne, jak i otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonują. Wiemy, co jest dla nich kluczowe i z jakimi problemami mierzą się na co dzień. Wspieramy naszych Klientów w bieżącej działalności, ale wiemy również, że działalność podmiotów w tej branży wiąże się z wyjątkowo wysokim ryzykiem, które – niezabezpieczone – może powodować nie tylko straty finansowe, ale często: utratę życiowego dorobku. Dlatego też istotną część naszej działalności na rzecz podmiotów z branży rolnej stanowią zagadnienia zarządzania ryzykiem, w ramach których wspieramy naszych Klientów w wyborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz – w razie potrzeby – w wyegzekwowaniu należnego im odszkodowania.

Co oferujemy naszym Klientom:

  • wspieramy podmioty z branży rolnej w wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela;
  • analizujemy ogólne umowy ubezpieczenia zakładów ubezpieczeń i doradzamy co do wyboru optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej;
  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy treść umów ubezpieczenia dla podmiotów z branży rolnej: dbamy o to, aby treść polisy i zakres ubezpieczenia rzeczywiście chroniły działalność naszych Klientów;
  • wspieramy Klientów przy dochodzeniu roszczeń z umów ubezpieczenia upraw w przypadku zajścia szkody w ubezpieczonych uprawach oraz przy dochodzeniu odszkodowań za szkody łowieckie i szkody wyrządzone przez zwierzęta;
  • podejmujemy się reprezentacji rolników i producentów rolnych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji (np. przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Nieruchomości Rolnych).


Działalność naszych Klientów wymaga od nich ogromnej wiedzy, wysiłku i determinacji. Na efekty ich pracy wpływ mają jednak również czynniki i sytuacje, których nie są w stanie przewidzieć ani im zapobiec. Jesteśmy przekonani, że dla osiągniecia sukcesu w tej branży, poza zaangażowaniem naszych Klientów, kluczowa jest również odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych Klientów i ich majątku.