prawo lotnicze

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów będących: pasażerami linii lotniczych, zarówno w przypadku lotów krajowych, jak i w obrębie UE oraz międzynarodowych, operatorami oraz użytkownikami bezzałogowych statków powietrznych, poszkodowanymi użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych, ubezpieczycielami udzielającymi ochrony w ramach ubezpieczeń OC oraz AEROCASCO.

Prawo lotnicze - oferta prawna

  • Doradztwo prawne oraz reprezentacja pasażerów lotniczych w sprawach o odszkodowanie od linii lotniczych z tytułu opóźnienia oraz odwołania, odmowy wejścia na pokład statku powietrznego, overbookingu oraz z tytułu szkód indywidulanych, związanych z odmową przyjęcia na pokład, odwołaniem lub opóźnieniem lotu,
  • Doradztwo prawne oraz reprezentacja pasażerów lotniczych w sprawach o odszkodowanie od linii lotniczych z tytułu zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu, a także z tytułu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za śmierć, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia pasażera,
  • Reprezentacja pasażerów w postępowaniach reklamacyjnych przed przewoźnikiem lotniczych, Rzecznikiem Prawa Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, organami ochrony praw konsumentów oraz przed sądami powszechnymi,
  • Wsparcie prawne dedykowane operatorom oraz użytkownikom bezzałogowych statków powietrznych w sprawach o odszkodowanie za szkody spowodowane użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz za szkody spowodowane przez operatora bezzałogowego statku powietrznego,
  • Doradztwo prawne oraz reprezentacja Klientów w sprawach odpowiedzialności za naruszenie prawa do prywatności i danych osobowych podczas operacji wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne,
  • Reprezentacja ubezpieczycieli odpowiedzialności cywilnej oraz AEROCASCO przed sądami powszechnymi w sprawach o odszkodowanie.

Gotowość do świadczenia kompleksowych usług wynika z wieloletniego praktycznego doświadczenia z prowadzeniu spraw o roszczenia odszkodowawcze, wymagających znajomości przepisów prawa unijnego, orzecznictwa TSUE oraz przepisów prawa międzynarodowego. Swobodne poruszanie się w zagadnieniach prawnych gwarantuje wielopłaszczyznową analizę roszczenia i udzielenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.