prawo korporacyjne

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym i prawnym właściwa obsługa korporacyjna wymaga praktycznego i wszechstronnego podejścia. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie prawa spółek. Specjalizujemy się w doradztwie transakcyjnym oraz bieżącej obsłudze organów spółek, oferujemy również wsparcie prawne w obszarze sporów korporacyjnych.

Nasze doradztwo opiera się na dogłębnej wiedzy prawniczej, szerokim doświadczeniu praktycznym oraz indywidualnym podejściu do każdej sprawy. Jesteśmy gotowi sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom, zapewniając naszym Klientom profesjonalną i skuteczną pomoc w zakresie prawa spółek i sporów korporacyjnych.

Wykorzystując swoją wiedzę z zakresu prawa spółek oraz doświadczenie w obszarze prawa ubezpieczeń, oferujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu ryzykiem biznesowym. Nasze usługi doradcze są ukierunkowane na maksymalizację korzyści dla naszych Klientów przy minimalizacji ryzyka. Dążymy do tego, aby nasi Klienci mogli prowadzić swoją działalność mając świadomość, że są odpowiednio zabezpieczeni przed potencjalnymi sporami i konfliktami.

Dzięki naszemu proaktywnemu podejściu i zindywidualizowanemu doradztwu, wspieramy naszych Klientów w budowaniu stabilnych fundamentów biznesowych, które pozwalają na rozwój i osiąganie sukcesów w zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

W czym wspieramy naszych Klientów?

  • pomagamy w procesie zakładania nowych spółek oraz w przekształcaniu istniejących struktur prawnych, zapewniając kompleksową obsługę od sporządzenia niezbędnej dokumentacji po wsparcie w procesach rejestracyjnych;
  • zapewniamy profesjonalne wsparcie w codziennej działalności spółek, obejmujące wsparcie prganów spółek, przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej oraz udzielanie rekomendacji prawnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa;
  • pomagamy w identyfikacji i w zarządzaniu ryzykami związanymi z działalnością spółki, w tym z ryzykiem związanym z objęciem określonych funkcji w spółce;
  • doradzamy naszym Klientom w procesach reorganizacji spółek takich jak fuzje, przejęcia, podziały oraz zmiany formy prawnej spółek oraz w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów wewnętrznych, które zapewniają efektywne zarządzanie i optymalizację struktur korporacyjnych;
  • zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie transakcji sprzedaży przedsiębiorstw oraz w przypadku ZCP;
  • oferujemy wsparcie w zakresie ładu korporacyjnego, obejmujące opracowywanie kodeksów postępowania, procedur zarządzania ryzykiem oraz nadzoru korporacyjnego, co pomaga naszym Klientom utrzymać wysokie standardy etyczne i zgodność z przepisami prawa;
  • pomagamy w przypadku zaistnienia konieczności rozwiązania spółki lub znalezienia alternatywnego sposobu zakończenia jej działalności;
  • doradzamy w zakresie rozwiązywania sporów korporacyjnych, w tym sporów dotyczących zarządzania spółką, odpowiedzialności członków organów zarządzających oraz konfliktów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami. Działamy zarówno na etapie przedsądowym, jak i reprezentujemy Klientów przed sądami i organami arbitrażowymi.


Każda firma jest inna, dlatego nasze podejście jest elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Słuchamy uważnie i wspólnie z Klientem tworzymy strategię, która najlepiej odpowiada ich sytuacji i celom biznesowym.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnego i rzetelnego partnera w obszarze prawa spółek oraz rozwiązywania sporów korporacyjnych, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.