ochrona konkurencji i konsumentów

Kancelaria świadczy kompleksowe i specjalistyczne usługi doradztwa we wszystkich sprawach związanych z prawem konkurencji. Kancelaria posiada wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, którzy wspierają przedsiębiorców w obszarze zarówno publicznego jak i prywatnego prawa konkurencji związanego głownie z problematyką czynów nieuczciwej konkurencji oraz kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawnicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ochrona konkurencji i konsumentów - oferta prawna

Doradzamy w kwestiach związanych z przeprowadzanymi przez organ antymonopolowy niezapowiedzianymi kontrolami a także zapewniamy obsługę prawną w postępowaniach odwoławczych toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kancelaria wielokrotnie doprowadzała do korzystnej dla Klientów zmiany decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym uchylania lub zmniejszania kar nakładanych na przedsiębiorców przez ten organ.

Kancelaria świadczy również doradztwo prawne dotyczące ochrony prywatnych interesów przedsiębiorców związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji głownie dotyczących takich zagadnień jak naruszanie zakazu konkurencji lub prowadzenie nieuczciwych praktyk rynkowych.


W sprawach z zakresu prawa konkurencji i konsumentów doświadczenie Kancelarii jest wynikiem długoletniej współpracy z liderem polskiego rynku telekomunikacyjnego.