Artykuł w „Gazecie Ubezpieczeniowej” (5/2021)
10 lutego, 2021
Publikacja artykułu – „Responsible AI licenses – a real alternative to generally applicable laws?”
22 marca, 2021