finansowanie projektów

Oferta prawna z zakresie transakcji i finansowania projektów

Świadczymy dla przedsiębiorców usługi doradztwa transakcyjnego, w szczególności w obszarze finansowania przedsiębiorstw, sekurytyzacji wierzytelności oraz procesach ustanawiania zabezpieczeń prawnych.

Wspieramy w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji w zakresie ustanawiania hipotek, zastawów cywilnych, finansowych i rejestrowych m. in. na wierzytelnościach, instrumentach udziałowych, rachunkach bankowych. Pomagamy także w strukturyzowaniu zabezpieczeń takich jak cesja, przewłaszczenie czy poręczenie.

Przygotowujemy, opiniujemy i wdrażamy wewnętrzną dokumentację dla naszych klientów, weryfikując pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i rekomendacjami organów nadzoru.


Regularnie prowadzimy szkolenia z zakresu finansowania, restrukturyzacji zadłużenia i innych zagadnień dotyczących obszaru obrotu wierzytelnościami. Naszym klientom oferujemy też bezpłatne szkolenia wewnętrzne dostosowane do ich potrzeb.