prawo telekomunikacyjne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie polskiego i unijnego prawa telekomunikacyjnego dla uczestników rynku telekomunikacyjnego, w tym krajowych i zagranicznych operatorów infrastrukturalnych (sieci ruchomych i stacjonarnych), operatorów sieci wirtualnych (MVNO) oraz dostawców usług (Service Providers). Doświadczenie Kancelarii w tym zakresie jest wynikiem długoletniej współpracy z liderem polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Kancelaria świadczy również usługi doradcze w zakresie uczestnictwa w procesach legislacyjnych, projektowania i opiniowanie zmian prawa obowiązującego w sektorze prawa telekomunikacyjnego oraz wdrażania zmian prawa w tym sektorze rynku.

Prawo telekomunikacyjne - oferta prawna

  • Reprezentowanie Klientów w relacjach z regulatorami rynku telekomunikacyjnego, w postępowaniach administracyjnych jak i sporach sądowych.
  • Obsługa złożonych transakcji rynkowych i wieloaspektowa analiza innowacyjnych przedsięwzięć w telekomunikacji.
  • Obsługa współpracy międzyoperatorskiej, negocjowanie i sporządzanie umów.