Prawo międzynarodowe - oferta prawna

Grupa współpracujących z Kancelarią prawników zlokalizowanych w całej Europie pozwala nam realizować dla naszych Klientów zlecenia obejmujące swoim zakresem różne jurysdykcje. Koncentrujemy się na skutecznej windykacji należności wobec podmiotów zagranicznych przed organami i sądami miejsca ich zamieszkania lub siedziby. Współpraca z prawnikiem lokalnym pozwala nam zaoferować:

  • Wstępną analizę zasadności roszczenia,
  • Oszacowanie kosztów windykacji,
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • Wszczęcie koniecznych procedur egzekucyjnych.

Współdziałamy z tłumaczami przysięgłymi języków obcych co ułatwia sprawne i efektywne wykonanie zadania.Do grona naszych Klientów należą polscy przedsiębiorcy prowadzący transgraniczną działalność gospodarczą, firmy transportowe, polskie i zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe.