windykacja należności

Koncentrujemy się na współpracy z przedsiębiorcami w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia należności. Działamy w sposób kompleksowy kierując się zasadą minimalizacji czasu oraz kosztów niezbędnych do dochodzenia przeterminowanych roszczeń.

Doradzamy także w zakresie zasad przenoszenia zabezpieczeń wierzytelności, wpływu przeniesienia wierzytelności na postępowania egzekucyjne oraz restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Windykacja należności - pomoc prawna

  • Opracowanie i wdrożenie scenariuszy działań restrukturyzacyjno-windykacyjnych z wykorzystaniem systemu zabezpieczeń roszczeń w oparciu o hipoteki, zastawy cywilne i rejestrowe, weksle czy poręczenia
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych (upominawczych, nakazowych i uproszczonych) oraz postepowaniach karnych gospodarczych
  • Prowadzimy niestandardowe postepowania związane z dochodzeniem odpowiedzialności cywilnej i karnej wobec członków zarządu, w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach, w zakresie skargi pauliańskiej
  • Prowadzimy stałą współpracę ze sprawdzonymi kancelariami komorniczymi aktywnie uczestnicząc w czynnościach komorniczych oraz poszukiwaniu majątku nieuczciwych kontrahentów